Disclaimer

All4internet is eigenaar van alle informatie die op deze website te vinden is. Voor deze informatie geldt dat deze zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld. Desondanks aanvaard All4internet geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of schade van welke aard dan ook, die het gevolg zijn van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de gegeven informatie.

Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van All4internet deze informatie te copieren, te verveelvoudigen of te verspreiden.